Zwroty i reklamacje

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


6.1. Meble przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Meble drewniane nie mogą być użytkowane na zewnątrz. Przechowywanie ich na słońcu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze może doprowadzić do powstania licznych pęknięć drewna, a nawet odkształcić mebel.
6.2.Do pielęgnacji mebli należy używać środków do tego przeznaczonych. Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących, podczas pisania należy używać podkładek pod papier.
6.3. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji
mebli.
6.4. W momencie odbioru Zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki.
6.5. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód,iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona.
6.6. Ze względu na ograniczenia monitorów komputerowych, kolory przedstawionych mebli mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Drewno to materiał naturalny, posiadający własny rysunek i unikalną strukturę, dzięki czemu każdy wykonany przez nas mebel posiada indywidualny i niepowtarzalny charakter. Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach mebla. Różnice te nie mogą być podstawą składania reklamacji.
6.7. Reklamację należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szpak.meble@wp.pl lub listownie na adres siedziby firmy. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie danych takich jak:
a. Imię, nazwisko, adres zamawiającego,
b. opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady;
c. wskazanie żądania.
6.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Kupujący otrzymuje odpowiedź-decyzję w sprawie wniesionej reklamacji, w formie elektronicznej(e-mail).

6.9. Rękojmia obowiązuje przez okres 12 miesiecy.


7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
7.1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem www.szpakdesign.pl są umowami zawieranymi na odległość. W myśl odpowiednich przepisów, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru bez podania przyczyny.
7.2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szpak.meble@wp.pl
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia formy odbioru towaru przez Sprzedawcę lub inną osobę upoważnioną
przez Sprzedawcę.
7.4. Zaleca się odesłanie (o ile to możliwe) towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami. Powyższy zapis ma formę rekomendacji i nie wpływa na realizację prawa odstąpienia od umowy.

Adres magazynu:

ul.Łódzka 103

62-060 Witobel


7.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
7.6. Sprzedający dokonuje zwrotu świadczenia Konsumenta na wskazany numer konta bankowego niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania zwrotu Towaru.
7.7. Jeśli mebel jest wyprodukowany na zamówienie wedłóg wytycznych Klienta, Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nietypowa, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb(niestandardowy wymiar, kolor).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl