Regulamin
KILKA SŁÓW PRZED REGULAMINEM...

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki współpracy z Naszym sklepem internetowym. Na
początku chcielibyśmy, zapoznać Cię z estetyką Naszych wyrobów oraz ich charakterem. Wszystkie
meble robione są ręcznie zazwyczaj na zamówienie jednak są w sprzedaży pojedyncze egzemplarze,
które znajdywały się na ekspozycji, wówczas sprzedawane są w niższych cenach. Jeśli mają ślady
użytkowania np. drobne rysy- informujemy o tym fakcie i odpowiednio wyceniamy. Jeśli chodzi o meble
na zamówienie, każdy blat będzie się różnił nieznacznie od produktu widocznego na zdjęciu w sklepie
internetowym, związane jest to z materiałem na którym pracujemy jakim jest drewno. Nie znajdziemy
takiego samego kawałka drewna, przez co i każdy pojedynczy mebel można określić unikatowym.
Pracujemy najczęściej na drewnie z sękami, miejscowymi spękaniami, czy też ubytkami po sękach. To
nadaje charakter Naszym meblom. Jednak odpowiednio są też zabezpieczane. Podstawy mogą mieć
widoczne spawy lub małe nierówności. Pamiętajcie kupujecie meble robione w 100% ręcznie. Te cechy
nie będą rozpartywane jako wada produktu, chyba że w zamówieniu zostanie zaznaczone, aby blat był
wolny od tego typu cech.
Należy pamiętać, że o drewno od momentu zakupu należy odpowiednio dbać i stwarzać mu
odpowiednie warunki.
Drewno wykazuje tendencję do zmian obiętości i kształtu pod wpływem czynników
zewnętrznych, głównie przez wilgotność powietrza i temperaturę.
W przypadku reklamacji, zwrotu mebla, czy w innych sytuacjach pozostajemy do dyspozycji.
Jeśli zaistniał jakiś problem zadzwoń lub wyślij do Nas maila opowiedz co się dzieje, a szybko
zareagujemy i postaramy się rozwiązać problem.


REGULAMIN


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.szpakdesign.pl prowadzony przez Producenta
mebli z siedzibą ul. Promyk 29d/4 62-070 Dopiewiec NIP: 952-199-49-82, adres poczty elektronicznej: szpak.meble@wp.pl
1.2. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna.
1.3. Definicje:
a. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy;
b. Formularz zamówienia– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności;
c. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży;
d. Konsument– osoba fizyczna przeprowadzająca ze sprzedawcą czynności prawne, które nie są
bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
e. Kupujący – klient i konsument;
f. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, określający zasady zawierania Umów
Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów.
g. Sprzedający – Katarzyna Szpakowska prowadząca działalność gospodrczą pod Nazwą firmy
Katarzyna Szpakowska, ul Promyk 29d/4 62-070 Dopiewiec
h. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z
Regulaminem;
i. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
j. Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
k. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy
Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
określające produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i
wykonania Umowy Sprzedaży.
1.4. Sprzedaż w ramach sklepu szpakdesign.pl odbywa się on-line poprzez stronę internetową, na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
1.5. Sposób kontaktowania się:
a. Telefoniczny, pod numerami telefonów: 601-460-648
b. Za pomocą poczty e-mail pod adresem: szpak.meble@wp.pl
c. Bezpośrednio, w siedzibie firmy ul.Promyk 29d/4 62-070 Dopiewiec
1.6. Aby korzystać ze sklepu internetowego www.szpakdesign.pl konieczne jest posiadanie:
a. Komputera, laptopa, tabletu, smartfonu z dostępem do Internetu;
b. Dostępu do poczty elektronicznej;
c. Dostępu do dowolnej przeglądarki internetowej wraz z możliwością zapisu plików Cookies.


2. OFERTA


2.1. Wszystkie ceny Towarów znajdujące się na stronie www.szpakdesign.pl podane są w złotych
polskich i zawierają podatek VAT.
2.2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, ewentualnie mogą być sprzedawane jako
poekspozycyjne jednak Sprzedający zawsze zamieszcza należytą informację.
2.3. Niektóre z oferowanych Towarów mogą być chwilowo niedostępne, o czym użytkownik będzie
poinformowany przez pracownika sklepu lub za pomocą informacji zamieszczonych na stronie
internetowej sklepu.
2.4. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu
rzeczywistego. Każdy mebel wyprodukowany przez naszą firmę jest unikatowy ze względu na
różnorodność kształtu oraz rysunku drewna, dlatego nie ma możliwości wyprodukowania w 100%
identycznego modelu.
2.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
a. wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu internetowego;
b. wycofywania produktów z oferty sklepu;
c. modyfikacji oferty przedstawionej w sklepie, w tym także dokonywania zmian cen produktów.
Na stronie internetowej przedstawiane będą ceny aktualne i obecnie obowiązujące;
d. przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w
nich zmian;
e. anulowania złożonego przez Klienta Zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


3.1. Zamówienia można składać poprzez:
a. Stronę www.szpakdesign.pl przez aplikację „Koszyk”, Klient podaje dane kontaktowe, wskazuje
zamawiane Towary i wybiera formę płatności;
b. Za pomocą e-mail pod adresem: szpak.meble@wp.pl
c. Pod numerem telefonu: 601-460-648
3.2. W przypadku składania zamówienia poprzez aplikację „Koszyk” Kupujący otrzymuje na wskazany
adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
3.3. Zamówienia złożone przez telefon muszą zostać potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości na
wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku złożenia Zamówienia przez telefon także konieczna
jest akceptacja Regulaminu.
3.4. W przypadku składania zamówienia za pomocą e-maila, po przesłaniu przez Kupującego informacji
o Zamówieniu Sprzedawca potwierdza poprzez wysłanie na wskazany w Zamówieniu adres e-mail
warunków sprzedaży wraz z przedstawieniem całkowitej wartości Zamówienia zawierającej podatek od
towarów i usług (VAT). W przypadku złożenia Zamówienia za pomocą e-maila także konieczna jest
akceptacja Regulaminu.
3.5. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
a. W przypadku Zamówień płatnych przelewem, płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu
środków na rachunku bankowym Sprzedającego/otrzymaniu informacji z serwisu płatności
elektronicznych o dokonanej wpłacie.
3.6. Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.
3.7. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez
Sprzedającego.
3.8. Termin realizacji Zamówienia jest określony w warunkach sprzedaży przygotowanych i
przesłanych przez Sprzedającego i liczony jest w dniach roboczych.
3.9. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez
Sprzedającego realizacji Zamówienia do chwili otrzymania Towaru przez Kupującego. Na czas realizacji
Zamówienia składa się czas, który potrzebny jest na przygotowanie Towaru do wysyłki (określany przy
każdym produkcie na stronie sklepu internetowego) oraz czas który potrzebny jest na dostarczenie
Towaru przez wybranego przewoźnika.
3.10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania Zamówienia z
przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
3.11. W przypadku anulowania przez Sprzedającego Zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez
Kupującego na poczet tego Zamówienia zostaną mu zwrócone, z zastrzeżeniem pkt 3.12 niniejszego
Regulaminu.
3.12. W przypadku anulowania przez Kupującego Zamówienia na meble wykonywane na indywidualne
Zamówienie(nietypowy kolor, wymiar), gdy Zamówienie jest w trakcie realizacji zaliczka wpłacona na
poczet takiego Zamówienia nie zostaje zwrócona.


4. DOSTAWA I TRANSPORT


4.1. Sprzedający oferuje następujące sposoby odbioru i dostawy zakupionych produktów:
a. Przesyłka kurierska;
b. Odbiór osobisty w proacowni firmy pod adresem ul.Łódzka 103, Witobel 62-060
c. W niektórych przypadkach możliwy transport własny Sprzedającego (po wcześniejszych
ustaleniach).
4.2. Koszty transportu ponosi Kupujący.
4.3. Przesyłki wysłane przez firmy kurierskie doręczane są od poniedziałku do piątku.
4.4. W momencie odbioru Zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości
przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w
przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki.
4.5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z
podania błędnych danych adresata.
4.6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru czy zwłokę w dostarczeniu Towaru
przez firmy kurierskie lub zewnętrzne firmy transportowe spowodowane działaniem lub zaniechaniem
Kupującego.
4.7. Dostawa towaru nie obejmuje jego wniesienia do mieszkania.
4.8. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uregulowania przez Klienta całości
należności.


6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


6.1. Meble przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Meble drewniane nie
mogą być użytkowane na zewnątrz. Przechowywanie ich na słońcu, w wilgotnych pomieszczeniach lub
w niskiej temperaturze może doprowadzić do powstania licznych pęknięć drewna, a nawet odkształcić
mebel.
6.2.Do pielęgnacji mebli należy używać środków do tego przeznaczonych. Podczas użytkowania mebla
należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących, podczas pisania należy używać
podkładek pod papier.
6.3. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji
mebli.
6.4. W momencie odbioru Zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości
przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w
przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki.
6.5. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód,
iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z
tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona.
6.6. Ze względu na ograniczenia monitorów komputerowych, kolory przedstawionych mebli mogą się
nieznacznie różnić od rzeczywistych. Drewno to materiał naturalny, posiadający własny rysunek i
unikalną strukturę, dzięki czemu każdy wykonany przez nas mebel posiada indywidualny i
niepowtarzalny charakter. Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych
w poszczególnych elementach mebla. Różnice te nie mogą być podstawą składania reklamacji.
6.7. Reklamację należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
szpak.meble@wp.pl
reklamacji zaleca się podanie danych takich jak:
a. Imię, nazwisko, adres zamawiającego,
b. opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady;
c. wskazanie żądania.
6.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia jej złożenia. Kupujący otrzymuje odpowiedź-decyzję w sprawie wniesionej reklamacji, w formie
pisemnej lub elektronicznej(e-mail).

6.9. Wszystkie produkty objęte są rękojmią 24mc na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego


7.PŁATNOŚĆ I ODSTĄPIENIE OD UMOWY


7.1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem www.szpakdesign.pl są umowami zawieranymi na
odległość. W myśl odpowiednich przepisów, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od
zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru bez podania przyczyny.
7.2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres szpak.meble@wp.pl
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, w
terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze
Sprzedawcą w celu ustalenia formy odbioru towaru przez Sprzedawcę lub inną osobę upoważnioną
przez Sprzedawcę.
7.4. Zaleca się odesłanie (o ile to możliwe) towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi
załączonymi dokumentami na adres Łódzka 103, 62-060 Witobel. Powyższy zapis ma formę rekomendacji i nie wpływa na realizację prawa odstąpienia od umowy.
7.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
7.6. Sprzedający dokonuje zwrotu świadczenia Konsumenta na wskazany numer konta bankowego
niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania zwrotu Towaru.
7.7. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość w przypadku kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nietypowa, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb(niestandardowy
wymiar, kolor).

7.8 Nie akceptujemy zwrotów towarów wykonanych na indywidualne zlecenie, o ile nie są one uszkodzone lub niezgodne z zawartą umową, w takiej sytuacji prosimy o złożenie reklamacji.

7.9 Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze jest BlueMedia S.A..

a)Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

b)Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

  • Przelewem na konto mBank 28 1140 2004 0000 3702 7503 2637
  • Gotówką przy odbiorze (wymagana zaliczka 30%), pozostała kwota płatna przy dostawie
  • Płatności online Blue media
  • Blik
  • Raty Alior bank

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1. Umowy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są w języku polskim.
8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z istotnych
przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.
8.3. W obszarze nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta a dnia 30 maja 2014 r.

Zakupy w Szpakdesign.pl :)

Wartością dodaną zakupu mebli industrialnych w naszym sklepie internetowym od polskiego producenta jest gwarancja wysokiej jakości i solidności wykonania. Jako polski producent mebli industrialnych, kładziemy szczególny nacisk na jakość naszych produktów oraz zadowolenie naszych Klientów.

Kupując meble industrialne od polskiego producenta, możesz mieć pewność, że produkty są wykonane z najwyższą starannością i dbałością o detale. Nasze meble są tworzone z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, które gwarantują trwałość i wytrzymałość przez wiele lat użytkowania.

Dodatkowo, polski producent mebli industrialnych może zapewnić Ci elastyczność i personalizację zamówienia. W naszym sklepie internetowym oferujemy różnorodne opcje dostosowane do Twoich indywidualnych preferencji. Możesz wybrać rozmiar, kolor, wykończenie i dodatki, aby stworzyć mebel idealnie dopasowany do Twojego wnętrza.

Kupując meble industrialne od polskiego producenta, wspierasz również lokalną branżę meblarską i gospodarkę. Nasza firma dba o wysoką jakość pracy, a także o przestrzeganie standardów ekologicznych i społecznych. Dlatego możesz mieć pewność, że zakupione meble są wytwarzane z poszanowaniem środowiska i warunków pracy.

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym i odkrycia wyjątkowego charakteru mebli industrialnych od polskiego producenta. Gwarantujemy nie tylko wysoką jakość, solidność wykonania i trwałość, ale także indywidualne podejście do Twoich potrzeb i zadowolenie z zakupu. Wybierając nasze meble industrialne, wprowadzisz do swojego wnętrza unikalny styl i niepowtarzalny klimat.

Lokalny producent-jakie korzyści

U Nas możesz wyborać deski z których będzie wykonany stół.

Dąb to gatunek drewna, który charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością, odpornością na uszkodzenia i długotrwałą trwałością. Dzięki temu, stoły dębowe są w stanie przetrwać wiele lat intensywnego użytkowania, zachowując swoje piękno i walory użytkowe.

Decydując się na zakup u Nas jako lokalnego producenta, zyskujesz możliwość współtworzenia swojego stołu. Możesz wybrać spośród różnych rodzajów desek, uwzględniając ich kolor, teksturę i charakterystyczne cechy. Możliwość wyboru pozwala dostosować stół do indywidualnych preferencji i stylistyki wnętrza, co jest niezwykle ważne dla osób poszukujących unikalnych rozwiązań.

Kupując stoły dębowe u lokalnego producenta, Klient może również liczyć na wysoką jakość wykonania. Tacy producenci zazwyczaj przykładają ogromną wagę do detali i używają najlepszych materiałów, aby stworzyć meble, które będą zachwycać zarówno pod względem wizualnym, jak i trwałości.

Dodatkowym atutem jest również wsparcie lokalnej gospodarki i promowanie zrównoważonego rozwoju. Kupując od lokalnego producenta, wspieramy miejscowe firmy i tworzymy większą niezależność od masowej produkcji. Ponadto, drewno dębowe jest surowcem naturalnym i odnawialnym, co wpisuje się w idee ekologicznego stylu życia.

Stoły z litego drewna czy laminat?

Czy warto kupować stoły z litego drewna zamiast laminatu? To pytanie, które wielu z nas sobie zadaje, gdy planujemy zakup nowego stołu. W tym artykule przedstawimy kilka powodów, dla których warto rozważyć zakup stołów z litego drewna.

  1. Wyjątkowy urok i naturalny wygląd: Stoły z litego drewna mają niepowtarzalny urok i naturalny wygląd. Każda deska posiada unikalne słoje, wzory i cechy, które nadają meblowi indywidualnego charakteru. Drewno daje też ciepłe i przyjemne w dotyku uczucie, które trudno odtworzyć w przypadku laminatu.

  2. Trwałość i wytrzymałość: Lite drewno, takie jak dąb, buk czy jesion, charakteryzuje się wysoką trwałością i wytrzymałością. Stoły z litego drewna są odporne na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania i wgniecenia, co sprawia, że są idealne do codziennego użytku przez wiele lat. W przeciwieństwie do laminatu, który może odpryskiwać, lite drewno zachowa swój wygląd i jakość przez długie lata.

  3. Estetyka i prestiż: Stoły z litego drewna dodają elegancji i prestiżu do każdego wnętrza. To luksusowy materiał, który odzwierciedla wysoką jakość i dbałość o szczegóły. Niezależnie od stylu aranżacji, drewno sprawia, że wnętrze nabiera charakteru i klasy.

  4. Możliwość odnawiania: Jednym z największych atutów stołów z litego drewna jest możliwość ich odnawiania. W przypadku powstania zarysowań lub uszkodzeń, można je łatwo naprawić i przywrócić meblowi pierwotny wygląd. W przypadku laminatu nie jest to możliwe, ponieważ warstwa zewnętrzna jest jednorodna i nie podlega naprawie.

  5. Ekologia i zrównoważony rozwój: Wybierając stoły z litego drewna, wspierasz zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Drewno jest naturalnym surowcem, który pochodzi z odnawialnych źródeł. Laminat natomiast jest wykonany z syntetycznych materiałów, które mogą generować odpady i obciążać środowisko.

Podsumowując, stoły z litego drewna oferują wiele korzyści w porównaniu do laminatu. Ich niepowtarzalny wygląd, trwałość, prestiż, możliwość odnawiania oraz aspekt ekologiczny są tylko niektórymi z powodów, dla których warto rozważyć zakup stołu z litego drewna. To inwestycja w wyjątkowy mebel, który będzie cieszył oczy i służył przez wiele lat.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl